INTÉZMÉNYÜNK IRÁNYVONALAI - SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS


A szociális étkeztetést 2012 óta végezzük. Igyekszünk azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szolgáltatás a községünk területén élőkre terjed ki.

A település önkormányzati fenntartású konyhája készíti az ebédet, akikkel ellátási szerződésben vagyunk, így településmegtartó erőként helyben vásárolva az ételt, a helyi konyha fenntartását segítjük ezzel!

Jelenleg 60 fő részesül szociális étkeztetésben. A szolgáltatás az év szinte minden napján igénybe vehető.

Térítési díja: bruttó 400 Ft/ebéd

Az étel kiszállítása szintén önkormányzati gépjárművel történik.

Intézményünkben érdeklődni lehet az ellátás igénybevételéről.