KONFIRMÁCIÓ 2016
2016.05.04.

Konfirmáció vasárnapja május 8-án lesz a gyülekezetben. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra!

Adó 1% REFORMÁTUS EGYHÁZ
2016.05.04.

Támogassa adója 1%-val a Református Egyház tevékenységét, társadalmi szolgálatát! Az alábbi technikai számon teheti meg felajánlását!
IGEHIRDETÉS SOROZAT AZ ELENGEDÉSRŐL
2012.02.26.

Isten-e Jézus?
2016.05.06.

INTÉZMÉNYÜNK IRÁNYVONALAI - SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS


A szociális étkeztetést 2012 óta végezzük. Igyekszünk azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szolgáltatás a községünk területén élőkre terjed ki.

A település önkormányzati fenntartású konyhája készíti az ebédet, akikkel ellátási szerződésben vagyunk, így településmegtartó erőként innen vásárolva az ételt, a helyi konyha fenntartását segítjük ezzel!

Jelenleg 45 fő részesül szociális étkeztetésben. A szolgáltatás az év szinte minden napján igénybe vehető.

Térítési díja: bruttó 345Ft/ebéd

Az étel kiszállítása szintén önkormányzati gépjárművel történik.

Intézményünkben érdeklődni lehet az ellátás igénybevételéről.