GYÜLEKEZETÜNK IRÁNYVONALAI - IFJÚSÁGI ALKALMAK

 

 

A fiatalok között végzett szolgálat egyik legfontosabb területe mindenek előtt a konfirmációs előkészítés. Az előkészítő alkalmak a felnőtt, teljes értékű egyháztagság felé terelnek. Hitünk szerint ez csak is akkor lesz teljes értékű, ha a fiatal megismeri az egyház Urát, Jézus Krisztust, így a konfirmáció valóban a hitre jutás alkalmává lehet (Káté első kérdése).

Egyfelől a hit- és erkölcstan órák tananyagaival, valamint konfirmációi előkészítős beszélgetésekkel állunk a fiatal generáció mellett, hogy vezessük  őket Isten dolgai felé.

Az alábbiakban közösségi alkalmon készült képek látható.


A másik területe az ifjúsági munkának, az ifjúsági találkozókon, nyári alkalmakon való részvétel. Itt más gyülekezetekkel való találkozásban élhetik át a fiatalok a hitbeli közösség fontosságát. Elsősorban egyházmegyei alkalmakon voltunk az elmúlt időszakokban.

 

Kialakult gyakorlat továbbá közösségünkben, hogy a szokásos nyári gyermekalkalmaink során, ifjaink szolgálatot is vállalnak a gyermekek között végzett munkában. Ez már elvezet a gyakorlati keresztyénség felé, melyben fontossá válik a teher hordozás, a közös feladatokban megélt Krisztus-követés öröme.


SZERETETTEL HÍVJUK IFJAINKAT

ÉS A KÖZÖTTÜK SZOLGÁLNI VÁGYÓKAT

ALKALMAINKRA!