INTÉZMÉNYÜNK IRÁNYVONALAI - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Jelenleg 4 dolgozóval tevékenykedünk 19 ellátottunk között. Az elmúlt esztendőkben, a megemelkedett rászorultsági küszöböt jelentő pontozás miatt, sokan nem vehetik igénybe a segítségnyújtást a régi formájában.

A házi segítségnyújtásban két ellátási forma jelent meg: a személyes gondoskodás, valamint a szociális segítés. Ezeket csak a megfelelő kritériumokkal lehetséges igénybe venni.

Az ellátásra nem jogosult testvéreink számára a szeretetszolgálati közmunkaprogramunk keretében tudunk segítséget nyújtani. Az ellátásnak ezen formája iránt érdeklődjön intézményünkben.

Ajánljuk ezek mellett nappali ellátásunkat, a szenvedélybetegek számára nyújtott segítséget, valamint tanyagondnoki szolgálatunkat és szociális étkeztetésünket is minden érdeklődő számára.