INTÉZMÉNYÜNK IRÁNYVONALAI - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Jelenleg 6 dolgozóval tevékenykedünk 21 ellátottunk között. Ebben az esztendőben, a megemelkedett rászorultsági küszöböt jelentő pontozás miatt, sokan nem vehetik igénybe a segítségnyújtást a régi formájában.

A házi segítségnyújtásban két ellátási forma jelent meg: a személyes gondoskodás, valamint a szociális segítés. Ezeket csak a megfelelő kritériumokkal lehetséges igénybe venni ettől az esztendőtől.

Az ellátástól kiesett testvéreink részére a szeretetszolgálati közmunkaprogramunk keretében kívánunk továbbra is segítséget nyújtani. Az ellátásnak ezen formája iránt érdeklődjön intézményünkben.

Ajánljuk ezek mellett nappali ellátásunkat, a szenvedélybetegek számára nyújtott segítséget, valamint tanyagondnoki szolgálatunkat és szociális étkeztetésünket is minden érdeklődő számára.