Egyházunk rövid története

 

 

 

A reformáció magyarországi, kálvini ága két hitvallást fogadott el Debrecenben 1567-ben, a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást. Innen, az 1567-es Debreceni Zsinattól számoljuk a magyar református egyház létét. A presbiteriánus egyházak között ez az egyetlen egyház, ahol püspökök álltak és jelenleg is állnak világi elnöktársukkal, a főgondnokokkal az egyházkerületek élén. Az egész világon ma mintegy három és fél millió magyar reformátust tartunk nyilván. Ebből közel 1,6 millióan élnek Magyarországon, másfél millióan különböző, elsősorban határmenti országokban. Az első világháborút követően Magyarország területvesztésével együtt számos magyar egyházrész, így az egész Erdélyi kerület és gyülekezetek csoportjai kerültek határainkon kívülre. Ezek ősi lakhelyükön élnek ugyan, de idegen nyelvi és vallási környezetben folytatják életüket. Az Amerikai Egyesült Államokban két különböző egyházi szervezetben, összesen hetven magyar református gyülekezet él. Ezenkívül Kanadában, Nyugat-Európában, Ausztráliában, Latin-Amerikában élnek magyar reformátusok. A környező országokban és a világon szétszórtan élő magyar reformátusokkal egyházunk, a Magyarországi Református Egyház szoros testvéri kapcsolatokat tart, részben a Generális Konvent keretei között. Ma az ország tízmilliós lakosságának körülbelül 21 százalékát teszik ki a reformátusok. Az 1190 gyülekezet négy egyházkerületben, illetve 27 egyházmegyében él.